1 2
3 4

ענת הייתה ידועה בציורי האנימציה שלה, המוטיבים החוזרים בציוריה היו התפוח, הנחש, הצבעים החיים ושמחת החיים שהייתה בהם, את השמות לציורים נתנו אנחנו לצורך ההבחנה אך כל אחד יכול לתת לציורים פירושים מפירושים שונים.