שירים מדינה נעליים אדומות עידן החושך האיש על הצוק טיפוס הרים